Webkatalóg - základ pre úspech Vášho obchodovania       
na internete.


Malé príklady HTML.

Úprava, oprava HTML kódu pre laikov, alebo ľudí ktorí si chcú opraviť, doplniť vo vlastných internetových stránkach, katalógoch, obchodoch nejakú časť textu a nevedia ako.

Odstavec

V mieste kde chceme mať začiatok odstavca vložíme značku <p> (čiže TAG alebo programovací HTML kód) a mieste kde chceme mať koniec odstavca vložíme značku </p> PRÍKLAD ODSTAVCA <p></p>:

<p>prvý odstavec prvý odstavec prvý odstavec prvý odstavec prvý odstavec prvý odstavec prvý odstavec prvý odstavec prvý odstavec prvý odstavec prvý odstavec prvý odstavec prvý odstavec prvý odstavec prvý odstavec prvý odstavec prvý odstavec prvý odstavec prvý odstavec prvý odstavec prvý odstavec prvý odstavec</p>

<p>druhý odstavec druhý odstavec druhý odstavec druhý odstavec druhý odstavec druhý odstavec druhý odstavec druhý odstavec druhý odstavec druhý odstavec druhý odstavec druhý odstavec druhý odstavec druhý odstavec druhý odstavec druhý odstavec druhý odstavec druhý odstavec druhý odstavec druhý odstavec druhý odstavec druhý odstavec druhý odstavec </p>

<p>tretí odstavec tretí odstavec tretí odstavec tretí odstavec tretí odstavec tretí odstavec tretí odstavec tretí odstavec tretí odstavec tretí odstavec tretí odstavec tretí odstavec tretí odstavec tretí odstavec tretí odstavec tretí odstavec tretí odstavec tretí odstavec tretí odstavec tretí odstavec tretí odstavec tretí odstavec tretí odstavec tretí odstavec tretí odstavec tretí odstavec </p>

Zalomenie riadku

Nútené zalomenie riadku skôr ako sa končí pravý okraj odstavca, stránky, tabuľky, bloku a pod. V mieste kde chceme mať text zalomený vložíme značku <br> (čiže TAG alebo programovací HTML kód)

PRÍKLAD BEZ VLOŽENEJ ZNAČKY <br>:
text bez zalomenia text bez zalomenia text bez zalomenia text bez zalomenia text bez zalomenia text bez zalomenia text bez zalomenia text bez zalomenia text bez zalomenia text bez zalomenia

PRÍKLAD S VLOŽENENOU ZNAČKOU <br>:
text pred zalomením <br>
text po zalomení

Pokiaľ by sme si chceli spraviť niečo podobné odrážkam môžeme to napríklad skúsiť takto:

- text pred zalomením <br>
- text po zalomení <br>
- text po zalomení <br>

Toto je pravdaže nesprávna (čisto textová) náhrada odrážok.

Odrážky

Správne sa odrážky vkladajú takto:

<ul>
<li>text pred zalomením </li>
<li>text po zalomení </li>
<li>text po zalomení </li>
</ul>
A výsledný efekt je takýto:
  • text pred zalomením
  • text po zalomení
  • text po zalomení

Číselný zoznam

No a pokiaľ by ste potrebovali náhodou číselný zoznam:

Správne sa číselný zoznam vkladá takto:

<ol>
<li>text pred zalomením </li>
<li>text po zalomení </li>
<li>text po zalomení </li>
</ol>
A výsledný efekt je takýto:
  1. text pred zalomením
  2. text po zalomení
  3. text po zalomení

Zvýraznenie textu

<b>tučné</b> písmo
<i>šikmé</i> písmo
<u>podčiarknuté</u> písmo

Vodorovná čiara

text nad čiarou text nad čiarou text nad čiarou text nad čiarou text nad čiarou text nad čiarou text nad čiarou text nad čiarou text nad čiarou text nad čiarou text nad čiarou text nad čiarou text nad čiarou text nad čiarou text nad čiarou text nad čiarou text nad čiarou text nad čiarou
toto je kód pre vodorovnú čiaru <hr>


text pod čiarou text pod čiarou text pod čiarou text pod čiarou text pod čiarou text pod čiarou text pod čiarou text pod čiarou text pod čiarou text pod čiarou text pod čiarou text pod čiarou text pod čiarou

Ako urobiť tabuľku

Skúsime si vytvoriť tabuľku s dvoma riadkami a dvoma stĺpcami (a nejakým obsahom).

Obsah bunky Ďalšia bunka
ľavá spodná pravá spodná

Tá má tento kód:

<table border="1" cellpadding="5" cellspacing="4">
<tr>
   <td>Obsah bunky</td>
   <td>Ďalšia bunka</td>
</tr>
<tr>
   <td>ľavá spodná</td>
   <td>pravá spodná</td>
</tr>
</table>

Čo znamenajú jednotlivé tagy (značky):

<table> - Párový tag, ktorý začína tabuľku.
<tr> - Párový tag, který začíná a končí riadok tabuľky. (TR znamená table row, teda riadok).
<td> - Tag bunky tabuľky.
border - atribút tagu <table>, ktorý nastavuje šírku vonkajšieho rámčeka okolo tabuľky (v obrazovkových bodoch); ak by bol border = "0", nevykreslí se ani vnútorná mriežka.
cellpadding - vnútorný okraj buniek (v pixeloch), teda vzdialenosť textu od rámčeka. Taktiež atribút tagu <table>
cellspacing - vonkajší okraj buniek (mimo rámček) Rôzne nastavenie veľkosti okrajov buniek si môžete naštudovať na príklade.


Darček pre Vás: návod na úspešný
internetový obchod

Základný návod na úspešný webobchod (internetový obchod, on-line obchod, e-obchod), webkatalóg (internetový katalóg, on-line katalóg, e-katalóg)


Boj o zákazníka na internete sa presúva z tradičných kolbíšť na nové. Zvyklosti ľudí sa menia.

Domáci internetový obchod ďalej rastie, sledovaný rastúcim záujmom verejnosti.

Zaistiť, aby o vás nebola na Internete ani zmienka, je spoľahlivým krokom ku zníženiu zisku a počtu zákazníkov.

partneri: Hotel Bratislava ¦ Hotely Bratislava ¦ Ubytovanie Bratislava ¦ Hotely Nitra ¦ Hotel Nitra ¦ Ubytovanie Nitra ¦ Internetový obchod ¦ On Line Obchod ¦ Železo Náradie ¦ Strechy ¦ Nábytkové kovanie ¦ Satelitná technika ¦ Satelit TV